Aktualności Aktualności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  Nadleśnictwo Dretyń informuje, iż:

1.Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/ podanych w umowie / gromadzonych na etapie rejestracji w systemie informatycznym Nadleśnictwo Dretyń[1], zwany dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować sięz Administratorem pisząc na adres: Dretyń 84, 77-200 Miastko lub telefonując pod numer: 59 858 16 55. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: dretyn@szczecinek.lasy.gov.pl Podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b ,c ,e RODO oraz ustawa o lasach, kodeks postępowania cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny, kodeks pracy.

3.Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy, wystawiania faktur, rachunków, asygnat, prowadzenia działalności finansowej, prowadzenia działalności statutowej, zatrudnienie, wypełnienia obowiązków ciążącym na administratorze oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umów.

4.Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5.Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do dnia całkowitego wypełnienia zobowiązań.

62.Administrator przekaże Twoje dane wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i w niezbędnym zakresie, następującym odbiorcom.

7.Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8.Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

9.W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

103.W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

*    Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Monitoring wizyjny

Zgodnie z RODO oraz ustawą z 2018 roku o ochronie danych osobowych informujemy Państwa, że Nadleśnictwo Dretyń, z siedzibą w Dretyniu 84, 77-200 Miastko, prowadzi monitoring i jest jednocześnie administratorem danych osobowych pozyskanych tą drogą. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celach: ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu administrowanego przez Nadleśnictwo, obejmującego powierzchnię ponad 14 tyś ha. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w przypadku naruszenia prawa. Nagranie wizerunku – jako danych osobowych jest dobrowolne i może nastąpić w przypadku znalezienia się w zasięgu działania monitoringu i jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów uzasadnionych prawem. RODO oraz Ustawa daje Państwu prawo dostępu do swoich danych (wizerunku). Dane osobowe będą usuwane po upływie jednego miesiąca od daty pozyskania.


[1]    Administrator powinien ujawnić swoją tożsamość i dane kontaktowe, a gdy ma to zastosowanie, również tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela.

[2]    Fragmenty zaznaczone kursywą są alternatywne, w zależności od tego, czy przetwarzane dane są przekazywane odbiorcom.

[3]    Jeżeli administrator zamierza podejmować zautomatyzowane decyzje i stosować profilowanie, konieczne jest ujawnienie tego faktu. Należy wskazać, na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jakie są zasady ich podejmowania i jakie może mieć to znaczenie i konsekwencje dla osoby, której dane są w ten sposób przetwarzane. Jeżeli np. wskutek zautomatyzowanego przetwarzania system ustala, jaka jest sytuacja ekonomiczna podmiotu danych i na tej podstawie proponuje jakąś ofertę (np. kredytu, pożyczki, sprzedaży) na zindywidualizowanych warunkach, wówczas trzeba wyjaśnić podmiotowi danych ten proces.

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy