Asset Publisher Asset Publisher

Kornik drukarz - profilaktyka i zwalczanie

18 maja 2016 roku Nadleśnictwo Dretyń zorganizowało dla swoich pracowników szkolenie z zakresu rozwoju, monitoringu, profilaktyki i zwalczania szkodników wtórnych drzewostanów iglastych, ze szczególnym naciskiem na kornika drukarza.

Do pomocy merytorycznej zaproszony został pracownik Zakładu Ochrony Lasu w Szczecinku, mgr inż. Rafał Perz, specjalista entomolog, który swoją wiedzą podzielił się z uczestnikami szkolenia.

Spotkanie podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszym był wykład połączony z prezentacją multimedialną przygotowaną przez prelegenta, na którym mogliśmy odświeżyć sobie wiadomości z zakresu rozwoju najpoważniejszego w ostatnich latach szkodnika wtórnego świerków.

Następnie wszyscy udali się do leśnictwa Kowalewice, gdzie notowane są najpoważniejsze skutki żerowania tego szkodnika. W terenie mogliśmy zaobserwować aktualny stopień rozwoju szkodnika na pułapkach klasycznych i ilości odłowionych chrząszczy do pułapek feromonowych.

Fotorelację ze szkolenia można obejrzeć na poniższych zdjęciach.