Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna

 

Zasady sprzedaży drewna w PGL LP określane są zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Aktualne zasady znajdziemy w Zarządzeniu nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państowe