Lista aktualności Lista aktualności

Historia

Historia Nadleśnictwa Dretyń

Utworzenie Nadleśnictwa Dretyń i lata powojenne

       We wrześniu 1945 roku utworzono tu nadleśnictwo. Pierwszym nadleśniczym był mgr inż. Wiesław Pałka. Pracował na tym stanowisku od września 1945 roku do roku 1948.
       Przyjęcie dawnych lasów prywatnych przez Skarb Państwa nastąpiło na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20.01.1945 roku w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia narodowego z dnia 12.12.1944 roku o przyjęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.
       Z czasu początków administracji polskiej zachowały się ocalałe z pożaru szczątki dziennika kasowo - memoriałowego z przełomu 1945/1946. Do pierwszych pracowników należeli oprócz nadleśniczego Wie sława Pałki. leśniczowie: Adam Wawrzkiewicz, Kajetan Frankl, J. Terlecki, podleśniczowie: H. Stańczyk, Teofil Wielicki, A. Marczak, gajowi: Mieczysław Ziobro, Roman Ciut, Roman Barlik, Wojciech Kurpiel. St. Szymczak, Tadeusz Świerczek, M. Zasowski oraz robotnicy: wozak Sokołowski, Karl Ruchert, Fr. Lenser, Hermann Hoppe, Seeger, Korz, i praktykant Bogusław Sagasz oraz sprzątaczka Z. Fillenberg. Szkółka mieściła się w Leśnictwie Zalesie.
       Kolejnym nadleśniczym był Józef Ambroż. Wiemy o nim, że prowadził we wsi zespół teatralny.
W skład nadleśnictwa weszły lasy prywatne (54%), lasy państwowe (37%) ilasy miejskie (9%).
Przyjęcie dawnych lasów prywatnych przez Skarb Państwa nastąpiło na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20.01.1945 roku w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia narodowego z dnia 12.12.1944 roku o przyj ęci u niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.
       W latach 1946-1951 gospodarkę leśną prowadzono w oparciu o tzw. przybliżoną tabelę klas wieku. W 1952 roku sporządzono plan prowizorycznego urządzania lasu na okres 1.01.1952 do 31.12.1961. Powierzchnia nadleśnictwa wynosiła wówczas 9024 ha, w tym powierzchnia leśna 8124 ha. Nadleśnictwo Dretyń podlegało Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Bałtyckiego w Szczecinku. W 1950 roku przemianowano ją na Rejon Lasów Państwowych, a w 1951 roku na Koszaliński Okręg Lasów Państwowych.
       W latach 1954, 1955 i 1959 wprowadzono rewizję użytkowania rębnego stosując podwyższone rozmiary pozyskania.
       W 1955 roku na powierzchni 1690 ha, a w 1956 na powierzchni 290 ha masowo wystąpił poproch cetyniak. Zwalczanie chemiczne prowadzono na 1280 ha. W 1962 roku na powierzchni 3800 ha, głównie w leśnictwach Bożanka, Broczyno, Trzcinno i Kwisno wystąpiła gradacja strzygoni choinówki, którą zwalczano chemicznie na pow. 2097 ha. W 1957 roku powstał Ośrodek Transportu Leśnego.

Kolejne reorganizacje

        W 1958 roku N-ctwo Dretyń wchodziło w skład Zespołu Nadleśnictw w Miastku. Zarządzeniem Ministra Leśnictwa
z dniem 30.09.1960 roku Zespół Nadleśnictw w Miastku, podległy Okręgowemu Zarządowi Lp, został zniesiony, a n-ctwa wchodzące w jego skład z dniem 1.10.1960 roku usamodzielniono. (Dreryń, Gumieńce, Miastko, Przytocko, Trzebielino, Wiatrołom, Źvdowo).
        W 1967 roku Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa w Szczecinku sporządziło plan urządzenia lasu na okres od 1.10.1967 roku do 30.09.1977 roku. Powierzchnia nadleśnictwa wynosiła 9246 ha.
        W latach 1968-1976 wystąpiły znaczne szkody ze strony cetyńców i korników. Wpływ na to miały: niska intensywność cięć w użytkowaniu przedrębnym, klęska okiści śniegowej w latach 1967/1968 oraz szkodliwe działanie huby korzeniowej w drzewostanach na gruntach porolnych.
        Kolejna reforma przyniosła likwidację małych nadleśnictw i powstanie dużych jednostek organizacyjnych, które składały się z 2.-3. dawnych.
        Zarządzeniem nr 71 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 12.12.1972 roku likwidacji uległy nadleśnictwa: Przytocko o pow. 8043 ha i Tuchomie o pow. 4375 ha; włączono je do Nadleśnictwa Dretyń.
Zarządzeniem nr 72 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 24.12.1975 roku z Nadleśnictwa Dretyń
wyłączono część obrębu Przytocko o pow. 4464 ha i 40 ha lasów niepaństwowych i włączono do Nadleśnictwa Warcino.
        Zarządzeniem nr 50 NDLP z dnia 2.10.1975 roku likwidacji uległo Nadleśnictwo Trzebielino o pow. 8212 ha i Nadleśnictwo Wiatrołom o pow. 9679 ha i włączono je do Nadleśnictwa Dretyń, którego powierzchnia wzrosła do 36 631 ha. W tym czasie Nadleśnictwo Dretyń należało do największych w Polsce. Tak duże nadleśnictwo wymagało wielu rąk do pracy, dlatego sprowadzano robotników interwencyjnych nawet z bardzo odległych zakątków kraju.

Leśnicy i pracownicy Nadleśnictwa Dretyń dawniej i dziś

        Dawniej pracowali w Nadleśnictwie Dretyń nadleśniczowie kolejno: mgr inż. Wiesław Pałka, Józef Ambroż, Terlecki, Wangin, inż. Jerzy Dziedzic, Władysław Chlebosz, inż. Bogumił Michalak, mgr inż. Mieczysław Piórkowski, mgr inż. Zygmunt Chałubek, mgr inż. Jan Flak, mgr inż. Szymon Należyty (do dziś)
         Mgr inż. Wiesław Pałka ur. 8.05.1913 roku we Lwowie, zmarł 17.04.2004 roku w Szczecinku; we wrześniu 1945 roku oddelegowano go do Bałtyckiej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, gdzie został mianowany nadleśniczym w Dretyniu. Urząd ten piastował w latach 1945-1948. Wg oficjalnych dokumentów i elaboratu istnieje data utworzenia nadleśnictwa w roku 1946.

         Najdłużej zatrudnionym na stanowisku nadleśniczego w Nadleśnictwie Dretyń był inż. Bogumił Michalak. Pełnił tę funkcję od 1.04.1966 roku do 3.01.1992 roku. Bogumił Michalak zmarł 12.09.1994 roku w Miastku.