Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna

 

Zasady sprzedaży drewna w PGL LP określane są zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Aktualne zasady znajdziemy w Zarządzeniu nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państowe na lata 2024-2026.

Poniżej link do załacznika, gdzie znajduje się obowiązujące Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Dretyń w sprawie sprzedaży drewna: