Lista aktualności Lista aktualności

Wyjazd szkoleniowo—integracyjny „ Krosno 2019 ”

Bieszczady i Kresy 2019        

W dniach 09-11.09.2019r. pracownicy N-ctwa Dretyń przebywali na terenie N-ctw Baligród i Cisna oraz 12-13.09.br na Ukrainie. Podczas tego wyjazdu poznaliśmy gospodarkę leśną prowadzoną na terenach N-ctw bieszczadzkich. Natomiast podczas pobytu na Ukrainie odwiedziliśmy między innymi Polską Szkołę Ogólnokształcącą nr 10 im. Mari Magdaleny. Wizyta miała na celu przekazanie artykułów szkolnych zakupionych przez uczestników wycieczki oraz reklamowych związanych z Lasami Państwowymi. Podczas pobytu na terenie szkoły zapoznaliśmy się z warunkami nauczania i związanymi z tym potrzebami. W rozmowie z Panią Wierą Szerszeniową v-ce dyrektor szkoły zadeklarowaliśmy, że Nasze spotkanie rozpocznie wieloletnią współpracę. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili również wiele zabytków Lwowa tj. kościoły, muzea, cmentarz Łyczakowski, a na cmentarzu Orląt Lwowskich oddaliśmy hołd poległym za OJCZYZNĘ.