Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka łowiecka

Gałęzią gospodarki ubocznej o dużym znaczeniu dla Nadleśnictwa Dretyń jest łowiectwo. W zasięgu terytorialnym naszej jednostki gospodarka łowiecka prowadzona jest w 5 obwodach łowieckich, nadzorowanych przez dwa nadleśnictwa (Dretyń- 4 i Miastko - 1). Jeden z obwodów stanowi Ośrodek Hodowli Zwierzyny, 4 obwody są dzierżawione kołom łowieckim. Nadleśnictwo należy do III Rejonu Hodowlanego.

      

Zestawienie obwodów łowieckich na terenie Nadleśnictwa Dretyń

 

Lp.

Nr

obwodu

Nazwa koła łowieckiego

Nadzór

 

Pow.

obwodu (ha)

1

2

3

4

5

1

181

K.Ł. „KOLIBER"

N-ctwo Dretyń

5402

2

180

O H Z

N-ctwo Dretyń

5322

3

206

K.Ł. „DZIK"

N-ctwo Miastko

1202

4

205

K.Ł. „ŻURAW"

N-ctwo Dretyń

6637

5

204

K.Ł. „ARTEMIDA"

N-ctwo Dretyń

2976

OGÓŁEM POWIERZCHNIA OBWODÓW

21539

 

Stany zwierzyny na dzień 10.03.2019 r. w nadzorowanych przez Nadleśnictwo obwodach łowieckich są następujące:

Gatunek

Obwód

181

180

205

204

Jeleń

150

166

188

98

Sarna

220

70

254

170

Dzik

31

33

29

65

Daniel

16

40

29

0

 

W Nadleśnictwie zainwentaryzowano na gruntach leśnych 27 poletek łowieckich o łącznej powierzchni 22,51 ha.

 Ponadto na cele łowieckie koła dzierżawią 99,99 ha gruntów nieleśnych.

Głównym zadaniem Nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej bieżącego 10-lecia jest współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:

 - dokonywania ścisłej inwentaryzacji zwierząt łownych,

 - utrzymania odpowiedniej ich liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej,

 - opiniowania i zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania kół łowieckich,

 - budowy i utrzymania w należytym stanie urządzeń łowieckich,

 - poprawiania warunków bytowania zwierzyny poprzez: ograniczanie niepokoju w biotopie, ochronę ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej w postaci odpowiedniej ilości poletek łowieckich, wprowadzanie do drzewostanów gatunków drzew i krzewów takich jak: kasztanowiec, wierzby, drzewa i krzewy owocowe.