Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej — naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

 

Na terenie Nadleśnictwa Dretyń za użytki ekologiczne, zatwierdzone uchwałami odpowiednich rad miejskich i gmin, uznano 47 pododdziałów, których łączna powierzchnia wynosi 48,19 ha

 
   

Lp.

Oddz.

poddz.

Pow. [ha]

Rodzaj pow.

w SILP

Opis obiektu, walory przyrodnicze

1

2

3

4

5

29.

311 Ah

0,58

E-Ps

Pastwisko V

30.

339 d

1,30

E-Ps

Pastwisko IV

31.

369 f

1,16

E-Ps

Pastwisko IV - SP - 7230

32.

369 h

1,29

E-Ł

Łąka V - SP - 7230

33.

372 a

2,31

E-Ps

Pastwisko VI

34.

372 i

0,28

SZCZ CHR

E/Ls

35.

374 c

0,35

E-Ps

Pastwisko IV

36.

374 i

0,32

SZCZ CHR

E/Ls - SP - 91E0

37.

374 k

0,75

SZCZ CHR

E/Ls - SP - 91E0

38.

397 f

0,58

E-Ps

Pastwisko IV

39.

402 k

1,21

E-Ps

Pastwisko IV - SP - 7110

40.

408 k

2,00

E-Ps

Pastwisko V - SP - 7140

41.

408ax

0,27

E-Ps

Pastwisko V

42.

409 d

3,05

E-Ł

Łąka VI - SP - 7140

43.

410 a

1,79

E-Ł

Łąka V - SP - 7230

44.

410 l

0,47

E-Ł

Łąka IV - SP - 7140

45.

410p

0,19

E-Ł

Łąka V

46.

411 h

0,45

E-Ł

Łąka IV - SP - 7140

47.

487 h

0,54

E-Ps

Pastwisko VI

RAZEM

26,42 ha

RAZEM

NADLEŚNICTWO:

48,19 ha

 

Pozycje w zestawieniach: 13, 16-18, 34, 36, 37 to zatwierdzone użytki ekologiczne, które w ewidencji gruntów figurują jako las. Łączna powierzchnia tych obiektów wynosi 5,32 ha.

Użytki ekologiczne w gminie Miastko (obszar wiejski), w sumie 20 pozycji, wymagają korekty powierzchni ze względu na przeprowadzoną kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków. Dotychczasowa powierzchnia użytków ekologicznych w gminie Miastko wynosiła 25,98 ha, a obecnie wynosi 26,42 ha.