Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Lasy niepaństwowe

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Dretyń znajduje się 337,04 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym:
311,42 ha - osób fizycznych,
25,62 ha - osób prawnych.
Nadzór nad tymi lasami sprawuje Nadleśnictwo.
Poza tym w zasięgu Nadleśnictwa znajduje się 177,00 ha lasów Agencji Nieruchomości Rolnych.