Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej — naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

 

Na terenie Nadleśnictwa Dretyń za użytki ekologiczne, zatwierdzone uchwałami odpowiednich rad miejskich i gmin, uznano 47 pododdziałów, których łączna powierzchnia wynosi 48,19 ha

 

Lp.

Oddz.

poddz.

Pow.

[ha]

Rodzaj pow.

w SILP

Opis obiektu, walory przyrodnicze

1

2

3

4

5

Gmina Trzebielino

Uchwała Nr 65/XVI/99 Rady Gminy w Trzebielinie z dnia 24 listopada 1999 r.

Uchwała Nr 80/XVII/2004 Rady Gminy w Trzebielinie z dnia 25 marca 2004 r.

1.

2 g

2,24

E-Ps

Pastwisko VI

2.

3 f

2,21

E-Ps

Pastwisko VI

3.

4 d

0,74

E-Ps

Pastwisko VI

4.

12 a

0,64

E-Ł

Łąka IV

5.

13 c

0,81

E-Ł

Łąka IV

6.

13 f

1,03

E-Ł

Łąka IV

7.

81 i

0,95

E-Ps

Pastwisko IV

8.

81 j

0,75

E-Ps

Pastwisko IV

9.

82 f

0,72

E-Ps

Pastwisko IV

10.

82 h

0,99

E-Ps

Pastwisko IV

11.

153 k

0,31

E-Ps

Pastwisko IV

12.

159 c

1,50

E-Ł

Łąka VI

13.

159 j

0,74

SZCZ CHR

E/Ls - dawny park z licznymi drzewami pomnikowymi

14.

161 p

2,97

E-N

Bagno – SP - 7140

15.

181 i

0,46

E-Ps

Pastwisko IV

RAZEM

  17,06 ha

Gmina Kępice

Uchwała Nr XV/115/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 listopada 2003 r.

16.

429 a

1,52

SZCZ CHR

E/Ls

17.

429 j

0,74

SZCZ CHR

E/Ls – SP - 91D0

18.

430 g

0,97

SZCZ CHR

E/Ls – SP - 91D0

19.

437 g

0,60

E-Ps

Pastwisko VI

20.

437 i

0,18

E-Ł

Łąka VI

21.

452 c

0,70

E-Ł

Łąka IV

RAZEM

   4,71 ha

Gmina Miastko

Uchwała Nr 9/IV/2004 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 lutego 2004 r.

22.

250 j

1,12

E-Ł

Łąka V

23.

296 Aj

2,14

E-Ł

Łąka V

24.

296 Am

0,69

E-Ł

Łąka V

25.

296 As

0,26

E-Ł

Łąka IV

26.

311 a

2,47

E-Ps

Pastwisko VI

27.

311 Ac

0,68

E-Ps

Pastwisko V

28.

311 Af

0,17

E-Ps

Pastwisko V

29.

311 Ah

0,58

E-Ps

Pastwisko V

30.

339 d

1,30

E-Ps

Pastwisko IV

31.

369 f

1,16

E-Ps

Pastwisko IV – SP - 7230

32.

369 h

1,29

E-Ł

Łąka V – SP - 7230

33.

372 a

2,31

E-Ps

Pastwisko VI

34.

372 i

0,28

SZCZ CHR

E/Ls

35.

374 c

0,35

E-Ps

Pastwisko IV

36.

374 i

0,32

SZCZ CHR

E/Ls – SP – 91E0

37.

374 k

0,75

SZCZ CHR

E/Ls – SP – 91E0

38.

397 f

0,58

E-Ps

Pastwisko IV

39.

402 k

1,21

E-Ps

Pastwisko IV – SP - 7110

40.

408 k

2,00

E-Ps

Pastwisko V – SP - 7140

41.

408ax

0,27

E-Ps

Pastwisko V

42.

409 d

3,05

E-Ł

Łąka VI – SP - 7140

43.

410 a

1,79

E-Ł

Łąka V – SP - 7230

44.

410 l

0,47

E-Ł

Łąka IV – SP - 7140

45.

410p

0,19

E-Ł

Łąka V

46.

411 h

0,45

E-Ł

Łąka IV – SP - 7140

47.

487 h

0,54

E-Ps

Pastwisko VI

RAZEM

26,42 ha

RAZEM

NADLEŚNICTWO:

48,19 ha

 

 

 

Pozycje w zestawieniach: 13, 16-18, 34, 36, 37 to zatwierdzone użytki ekologiczne, które w ewidencji gruntów figurują jako las. Łączna powierzchnia tych obiektów wynosi 5,32 ha.

Użytki ekologiczne w gminie Miastko (obszar wiejski), w sumie 20 pozycji, wymagają korekty powierzchni ze względu na przeprowadzoną kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków. Dotychczasowa powierzchnia użytków ekologicznych w gminie Miastko wynosiła 25,98 ha, a obecnie wynosi 26,42 ha.