Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany referencyjne

W celu zwiększenia różnorodności biologicznej o organizmy związane ekologicznie z obecnością rozkładającego się drewna w ekosystemach oraz zwiększenia tzw. oporu środowiska, poprzez poprawę warunków bytowania i rozwoju organizmów saprofitycznych, w Nadleśnictwie Dretyń ustanowiono powierzchnie referencyjne. Są to obszary wyłączone z użytkowania gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach np. z przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa, ppoż., utrzymania przejezdności dróg istnieje możliwość prowadzenia w nich cięć, nie mogą one jednak w żaden sposób naruszać charakteru ostoi. Na terenie Nadleśnictwa Dretyń  łączna powierzchnia objęta tą formą ochrony przyrody wynosi  340,54 ha.  

Zestawienie powierzchni wg kategorii do pobrania poniżej.   

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów referencyjnych można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.

Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać na adres: iwona.szydlowska@szczecinek.lasy.gov.pl lub pod numer telefonu +48 59 858 18 57